Последователи
Михаил Александров
Михаил Александров
Студент по медицина
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
 Емилия Ивета Свиленова Иванова
Емилия Ивета Свиленова Иванова
Студент по дентална медицина
Антоанета Дикова
Д-р Гергана Георгиева Георгиева
д-р Маргарита Райкова
д-р Маргарита Райкова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Виолета Рилчева, дм
д-р Виолета Рилчева, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Мила  Сертова
д-р Дорина Кирилова Станчева
д-р Дорина Кирилова Станчева
Анестезиология и интензивно лечение
г-ца Кристина  Генчева
Анелия Костова
1 2