Медицински център КИРМ-Пловдив

Медицински център КИРМ-Пловдив

4000, Пловдив, България, гр. Пловдив, Район Южен, ул. Нестор Иванов 11
+35932280054