Медицински център КИРМ-Пловдив
Медицински център КИРМ-Пловдив
4000, Пловдив, България, гр. Пловдив, Район Южен, ул. Нестор Иванов 11
+35932280054