За нас

ДКЦ-Плевен" ЕООД е най-големият Диагностично-консултативен център в централна Северна България. Той е приемник на Консултативна поликлиника на Университетска болница Плевен.

Болшинството от работещите в него над 130 лекари са водещи специалисти от Университетска болница Плевен. От тях 2-ма са професори, а 10 - доценти.

ДКЦ-Плевен разполага с най-добрата апаратурна и лабораторна диагностична база, покриваща всички направления на клиничната медицина.

Центърът консултира пациенти с диагностични и лечебни проблеми, нерешени в други здравни заведения.

Осигурява спешна или планова хоспитализация в клиниките на Университетска болница Плевен.

ДКЦ-Плевен има договори с НЗОК и всички здравно-осигурителни фондове, платен прием. В центъра се провеждат профилактични прегледи на служители на фирми.

Информация

Центърът има ежедневно работещи специализирани кабинети по:


• кардиология
• нефрология
• гастроентерология
• хематология
• ендокринология
• пулмология
• обща хирургия
• съдова хирургия
• ортопедия и травматология
• урология
• детски болести
• гинекология
• онкогинекология
• онкохимиотерапия
• онкохирургия
• дерматология
• онкодерматология
• оториноларингология
• офталмология
• психиатрия
• неврология
• паразитология
• инфекциозни болести
• алергология
• физиотерапия и рехабилитация
• консултации по детска психология
и логопедия
• диагностика и лечение на пациенти с афазии, деменция, депресия и други когнитивни дисфункции при неврологични заболявания.