Първа кардиологична клиника

Първа кардиологична клиника

5800, Плевен, ул. Георги Кочев 8 а