Последователи
Михаил Александров
Михаил Александров
Студент по медицина
д-р Ася Янакиева
Камелия Йорданова Минчева
Камелия Йорданова Минчева
Операционна и превързочна техника
д-р Денис Николов
Викторио Веселинов Михайлов
Цветислав Пламенов Петров
я. п.
д-р Людмила Ташева
д-р Румен Батакчиев
д-р Румен Батакчиев
Пневмология и фтизиатрия
д-р Зорница Георгиева
д-р Зорница Георгиева
Общопрактикуващ лекар
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
Димитър Яворов Николаев
д-р Кристина Йоткова Йотова
Ралица Велева
Ралица Велева
Студент по медицина
Раделина Тихомирова Иванова
д-р Спаска  Парушева
д-р Марияна  Христова
д-р Марияна Христова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Гергана Георгиева Георгиева
Даниел Христов
Даниел Христов
Студент по медицина
д-р Александра Костова
д-р Александра Костова
Ендокринология и болести на обмяната
1 2 3