Д-р Маргарита  Костова
Д-р Маргарита Костова
Ендокринология и болести на обмяната
Миглена Валентинова Георгиева
Миглена Валентинова Георгиева
Студент по обществено здраве
Д-р Ирен Василева Богева-Цолова
Д-р Ирен Василева Богева-Цолова
Пластично-възстановителна и естетична хирургия
Д-р Румен Батакчиев
Д-р Румен Батакчиев
Пневмология и фтизиатрия
Михаил Александров
Михаил Александров
Студент по медицина
Камелия Йорданова Минчева
Камелия Йорданова Минчева
Операционна и превързочна техника