Последователи
Анелия Димитрова
Димитър Яворов Николаев
Д-р Даниел Спасов Стаменов, дм
Михаил Александров
Михаил Александров
Студент по медицина
д-р Ася Янакиева
Камелия Йорданова Минчева
Камелия Йорданова Минчева
Операционна и превързочна техника
д-р Денис Николов
Викторио Веселинов Михайлов
Цветислав Пламенов Петров
я. п.
д-р Людмила Ташева
д-р Румен Батакчиев
д-р Румен Батакчиев
Пневмология и фтизиатрия
д-р Зорница Георгиева
д-р Зорница Георгиева
Общопрактикуващ лекар
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Кристина Йоткова Йотова
Ралица Велева
Ралица Велева
Студент по медицина
Раделина Тихомирова Иванова
1 2 3