Отделение по орална хирургия
Отделение по орална хирургия

Описание

Наследник на „Отделение по Орална Хирургия“, създадено през 1967 г. и първото в България за самостоятелно стационарно лечение на болни със заболявания в лицево - челюстната област и устната кухина.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ :

Възпалителни заболявания в ЛЧО / абсцеси и флегмони , остеомиелити , одонтогенни синуити , лимфаденити и др .

Хирургично лечение на кисти на челюстните кости и на меките тъкани

Хирургично лечение на пародонталните заболявания

Болести на лицевите нерви

Болести на слюнчените жлези

Болести на долночелюстната става

Спешни състояния в Лицево – Челюстната и Орална хирургия

Травми в ЛЧО и устната кухина

Пренеоплазий на кожата , червената ивица на устните и устната лигавица

Тумори на устната кухина

Екстракция на ретинирани зъби

Лечение на деца и възрастни под Обща анестезия

Костнозаместващи материали

Имплантология в ЛЧО

5800, Плевен, България, ул. ген. В.Вазов 91