Клиника по алергология
Клиника по алергология

Описание

Отделението е разкрито през 2003 година на територията на Втора Клинична база "Проф. д-р Марин Ганчев" в структурата на "УМБАЛ Георги Странски" и в катедра: "Дерматология, Венерология, Алергология и Клинична Имунология" към МУ - Плевен.

В унисон с нарастващите тенденции за непрекъснато увеличаване процента на алергичните заболявания в световен мащаб и в България, особено Бронхиална астма и Алергичен ринит, отделението по Алергология осъществява съвременна диагностика и патогенетично лечение на тези и др. алергични болести (Атопичен дерматит, Уртикария, Инсект алергия, Хранителна алергия). Разполага с възможности за функционално апаратно изследване на дишането и приложение на инхалаторни диагностични тестове с алергени или за установяване на неспецифична бронхиална хиперреактивност.

За установяване на атопична предиспозиция на пациентите, клиниката прилага кожно-алергично тестуване с френски алергени. Лекарите използват най-съвременни патогенетични методи на лечение с подкожни и сублингвални алергенни ваксини (Имунотерапия).

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
+35964886803+35964886802