Клиника по ендокринология
Клиника по ендокринология

Описание

Клиниката по Ендокринология е водещото ендокринологично звено в Плевен. В нея се приемат пациенти с всички заболявания от областта на общата ендокринология и обмяната на веществата от региона и цялата страна.

Независимо от общия ендокринологичен профил, върху някои заболявания се поставя акцент: затлъстяване, метаболитен синдром, захарен диабет, преддиабетни състояния, заболявания на щитовидната и половите жлези.В областта на захарния диабет се провеждат и клинични изпитания на нови лекарствени средства. През 2013 г. в Клиниката са се лекували 895души, а специалистите в поликлиничния й кабинет са консултирали над 5000 души. В момента Kлиниката по Ендокринология и болести на обмяната разполага с 15 легла, от които 4 легла са обособени за интензивно болни.

В клиниката работят доцент Д-р Катя Тодорова, Началник клиника; четирима главни асистенти: Д-р Г. Раянова; Д-р Т. Русев; Д-р Б. Панчева; Д-р В. Кокарешков, един хоноруван асистент Д-р С. Ганева и един ординатор- Д-р А. Тонева; старша мед.сестра- Катя Хинкова, девет медицински сестри и четирима санитари. Всички лекари са утвърдени специалисти, с висок професионализъм и висок морал.В лечебния процес се използват най-нови и съвременни медикаменти и диагностични методи, като се прилага строго индивидуален подход в лечението, насочен към специфичните нуждите на пациента. Клиниката по Ендокринология разполага с болнични стаи, оборудвани за интензивни грижи с функционални легла, кислородна инсталация, ЕКГ, перфузор. Има собствен ехограф за УЗД на щитовидна жлеза. В Клиниката има обособени: Кабинет за обучение на диабетици и Кабинет „Грижи за краката”. Има разработен план и график за регулярно двудневно обучение на лежащо-болните пациенти.

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а