Клиника по пневмология и фтизиатрия

Клиника по пневмология и фтизиатрия

5800, Плевен, България, бул. "Георги Кочев" 8А