Клиника по пневмология и фтизиатрия
Клиника по пневмология и фтизиатрия
5800, Плевен, България, бул. "Георги Кочев" 8А