Отделение по обща и клинична патология
Отделение по обща и клинична патология

Описание

В отделението са обособени три основни сектора и Остеоцентър : БИОПСИЧЕН СЕКТОР със специализирани лаборатории за: - Хирургични и есцизионни биопсии, - Ендоскопски, тънкоиглени и лимфбиопсии - Хистохимична и имунохистохимична лаборатория с възможност за CISH

Основните хистологични дейности са:

-Поставяне на хистологична диагноза на болестния процес при рутинно обработени биопсии с произведствен цикъл 48 – 72 часа.

-Спешна интраоперативна диагностика (гефрири) с проиводствен цикъл 20-30 мин.

-Имунофенотипизиране на малигнени лимфоми, епителни, мезенхимни, пигментни,

ендокринни и мозъчни тумори и др.

-Референтна лаборатория за определяне на HER 2 статус, ER, PRпри рак на гърдата

ЦИТОЛОГИЧЕН СЕКТОР

Намира се в Онкологичния център

Състои се от лекарски кабинет и цитологична лаборатория

Основните дейности са:

-Цитологичен скрининг на гинекологични цитонамазки за ранно откриванена рак на маточната шийка

-Клинична цитодиагностика на четкови, аспирационни, пункционни материали и лаважи.

-Интраоперативно спешно цитологично изследване

НЕКРОПСИЧЕН СЕКТОР

Основните дейности са:

Извършване на патоанатомични аутопсии

Изготвяне на съдебномедицински експертизи в колаборация със съдебномедицински експерти.

Патоанатомичен контрол при вземане на органи и тъкани за трупно донорство

Клинико-анатомични и клинико-биопсични конференции по проблемни клинични случаи

ОСТЕОЦЕНТЪР

Разполага с манипулационна за биоматериали и алографт-продукти.

В него се извършва експлантация на тъкани и клетки, които се изпращат в Остеоцентър – София за високотехнологична обработка

Отделението е оборудвано с хистокинет,парафинова станция, гефрирен апарат, 4 микротома, автостейнер, хибридайзер, термостат, автоклав, микровълнова печка.

Обемът на дейсност иоборудването на Отделението отговарят на ниво А

съобразно Медицински стандарт за качество в областта на Клиничната патология.

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
+35964886153+35964886384