Клиника по съдова и гръдна хирургия

Клиника по съдова и гръдна хирургия

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а