Клиника по съдова и гръдна хирургия
Клиника по съдова и гръдна хирургия
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а