Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а