Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а