Първа кардиологична клиника
Първа кардиологична клиника
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а