Център за психично здраве
Център за психично здраве
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а