Клиника по ортопедия и травматология
Клиника по ортопедия и травматология

Описание

През 1956 г. в Окръжна болница - Плевен е създадено отделение по ортопедия и травматология със зав. отделение д-р Асен Попов. Впоследствие през 1984 г. е обособена клиниката като част от катедра "Хирургия" с първи ръководител доц. д-р Марин Ганчев.

Катедрата по ортопедия и травматология /КОТ/ е обособена като самостоятелно научно лечебно звено през 1994 г. начело с проф. д-р Марин Ганчев.В Клиниката по ортопедия и травматология се извършва: 

Ендопротезиране на големите стави:

- тазобедрена
- колянна
- раменна
- лакътна и на пръстите

Микрохирургия:
- възстановяване на съдове и нерви
- реплантация и трансплантация

Тазова и гръбначна хирургия
Артроскопия на всички стави, при които е приложим този метод

Интрамедуларна остеосинтеза, както и другите видове остеосинтеза

Детска ортопедия

Хирургия на ръката

5800, Плевен, България, бул. Русe 79
+35964886559