Клиника по УНГ
Клиника по УНГ

Описание*

Клиниката по Ушно-носно-гърлени болести при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен, се намира на територията на Втора Клинична база „Проф. д-р Марин Ганчев”.Клиниката разполага със съвременна апаратура и подходящ инструментариум за извършване на големи по обем и сложност операции по открит и ендоскопски начин на заболяванията на УНГ-органите. Клиниката разполага с екип от висококвалифицирани кадри – доцент, гл. асистент, асистенти, докторанти, които са хирурзи с голям опит в областта на оториноларингологията. Специалистите по здравни грижи имат допълнителна профилна квалификация в областта на аудиометрията, тимпанометрията, хирургична и операционна техника и спешни състояния в медицината.

Основните дейности в практическо направление на клиниката са:

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:

Заболяванията на външно, средно и вътрешно ухо – тумори на ушната мида, пластика на ушна мида - отоклизис, тимпанопластика и тимпаностомия, операции на усложненията на острия и хроничен отит – мастоидектомия и радикална трепанация на мастоидния израстък; консервативно лечение на периферни заболявания на вестибуларния апарат и заболявания на слуховия нерв;

Слухоподобряващи операции - без кохлеарен имплант

Извършване на операции подобряващи функцията на носното дишане и лечение на околоносни кухини – корекция на външен нос, рино- и септопластика, екстирпация на носни полипи, радиочестотна хирургия на носните кухини, операции при заболявания на синусите, функционална ендоназална хирургия на синусите с оптичен инструментариум на Щорц;

Оперативно лечение на остри и хронични заболявания на тонзилите – инцизия на перитонзиларен абсцес, латеро- и ретрофарингеални абсцеси, хипертрофия на тонзилите и аденоидите,

Оперативни намеси при сънна апнея и хъркане вкл. с радиочестотна апаратура – намаляване обема на носните конхи, увулопалатопластика и интервенции в областта на корена на езика;

Ранна диагностика и съвременно лечение на доброкачествени и злокачествени новообразувания на ларинкса и гълтача – микроларингохирургия , частично отстраняване на гласни връзки; частична и радикална ларингектомия и шийна дисекция на метастатични лимфни възли;

Отстраняване на доброкачествени и злокачествeни новообразувания от устна кухина , език, и слюнчени жлези;

Отстраняване на доброкачествени и злокачествeни новообразувания на кожата в областта на лицето и шията;

Оперативно отстраняване на вродени аномалии на шията – медиални и латерални кисти

Реконструктивни пластични операции с голям тъкънен дефект по различни методики

Ендоскопски манипулации за отстраняване на чужди тела от долни дихателни пътища и хранопровод, бужиране на хранопровод след корозивни изгаряния.

5800, Плевен, България, ул. Владимир Вазов 91
+35964886814064886624064886706064886716064886654