Клиника по акушерство и гинекология
Клиника по акушерство и гинекология

Описание

Отделението по обща и оперативна гинекология при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен, е създадено като самостоятелна структура към Клиниката по АГ във Втора клинична база „Проф. д-р Марин Ганчев”.

Състои се от: 

-Приемен сектор за жени за оперативно и консервативно лечение  

- Кюретажна зала за извършване на абразии с лечебно-диагностична цел: абразии на пациентки с прогредиентни и инкомплектни аборти и аборти по медицински показания

-Пред операционни и операционни за гинекологични и лапароскопски операции. Към операционните зали съществуват стаи за реанимация на оперираните болни

ДЕЙНОСТИ:

Отделението разполага с 24-часов дежурен акушеро - гинекологичен и анестезиологичен екип, за оказване на спешна помощ от гинекологично естество и безотказен прием на пациенти.
Извършва се пълният обем гинекологични операции и манипулации, с изключение на някои строго специфични онкогинекологични операции и ин витро оплождане.

Допълнително са въведени модерни техники като:

 слингоперации при урогинекологично болни
- уретровезикопексия ретропубика по Маршал-Маркет-Кранц
- цервикопексия по Широдкар
- алопластика на Дъгласовото пространство
- ендоскопска микроинвазивна хирургия
- хистерескопия 

- класическа коремна оперативна гинекология  

5800, Плевен, България, ул.Ген. Владимр Вазов 91
+35964886744+35964886643