Клиника по ревматология
Клиника по ревматология
5800, Плевен, България, ул. Трите бора 24