Отделение по вътрешни болести
Отделение по вътрешни болести
5800, Плевен, България, ул. Трите бора 24