Последователи
Христиана Радославова Стойчева
Христиана Радославова Стойчева
Студент по друга медицинска специалност
Александра С.
Александра С.
Студент по друга медицинска специалност
д-р Иван Йовков Червенков
д-р Иван Йовков Червенков
Анестезиология и интензивно лечение