Хирургично отделение

Хирургично отделение

4230, Асеновград, ул. Александър Стамболийски 28