Хирургично отделение
Хирургично отделение
4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28