Отделение по хемодиализа
Отделение по хемодиализа

Описание

Разполага със 9 диализни поста, позиционирани в две зали. Кабинет за диспансерно наблюдение на болни с ІІ и ІІІ стадий на ХБН Сектор за домашен патронаж и подготовка на болни за диализа; Технически сектор

Отделението е специализирано за лечение на пациенти с ТХБН, обострена ХБН и ОБН, чрез различни форми на „извънбъбречни методи за очистване на кръвта”.

Обособени са 5 функционални сектора за лечение:

– Конвенционална периодична бикарбонатна хемодиализа.

– Сектор домашна амбулаторна перитонеална диализа.

– Сектор за лечение на пациенти с ОБН и обострена ХБН.

– Диспансер за болни с напреднала ХБН и преддиализен стадий и подготовка за диализно лечение.

– Диспансер за болни подходящи за бъбречна трансплантация.

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28