Клинична лаборатория
Клинична лаборатория
4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28