Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28