Спешно отделение

Спешно отделение

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28