Спешно отделение
Спешно отделение
4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28