Последователи
Миглена Валентинова Георгиева
Миглена Валентинова Георгиева
Студент по обществено здраве
д-р Гергана Попова
д-р Гергана Попова
Очни болести / Офталмология
Д-р Влатко Глигоров, дм
Д-р Влатко Глигоров, дм
Акушерство и гинекология
г-жа Нуртен Чаушева
г-жа Нуртен Чаушева
Физикална и рехабилитационна медицина
г-н Стоян Тодоров
г-н Стоян Тодоров
Студент по медицина
Д-р Аделина Начева
Д-р Аделина Начева
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Румен Батакчиев
д-р Румен Батакчиев
Пневмология и фтизиатрия