д-р Жорж  Пелев
д-р Жорж Пелев
Акушерство и гинекология
д-р Мария  Гиритлиева
д-р Мария Гиритлиева
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Арусяг  Ованесян
д-р Стоимен Георгиев Стоименов
д-р Катерина Маджарова
д-р Катерина Маджарова
Гастроентерология
д-р Костадин  Костадинов
Дора Кръстева
Дора Кръстева
Студент по медицина
Константина Пискова
Константина Пискова
Студент по медицина
Анелия Костова
1 2