Последователи
д-р Христо Желязков, дм
д-р Влатко Глигоров, дм
д-р Влатко Глигоров, дм
Акушерство и гинекология
г-жа Нуртен Чаушева
г-жа Нуртен Чаушева
Физикална и рехабилитационна медицина
г-н Стоян Тодоров
г-н Стоян Тодоров
Студент по медицина
Д-р Аделина Начева
Д-р Аделина Начева
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Румен Батакчиев
д-р Румен Батакчиев
Пневмология и фтизиатрия
д-р Александрос Панайотидис
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
 Емилия Ивета Свиленова Иванова
Емилия Ивета Свиленова Иванова
Студент по дентална медицина
д-р Боряна  Чафадарова
д-р Елица Михайлова
Ангел  Балинов
Ангел Балинов
Студент по медицина
д-р Арусяг  Ованесян
Mihaela Dobromirova Micheva
Mihaela Dobromirova Micheva
Студент по дентална медицина
д-р Мария  Гиритлиева
д-р Мария Гиритлиева
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Мелита Енчева
1 2