Последователи
Миглена Валентинова Георгиева
Миглена Валентинова Георгиева
Студент по обществено здраве
Анелия Димитрова
д-р Гергана Попова
д-р Гергана Попова
Очни болести / Офталмология
д-р Христо Желязков, дм
Д-р Влатко Глигоров, дм
Д-р Влатко Глигоров, дм
Акушерство и гинекология
г-жа Нуртен Чаушева
г-жа Нуртен Чаушева
Физикална и рехабилитационна медицина
г-н Стоян Тодоров
г-н Стоян Тодоров
Студент по медицина
Д-р Аделина Начева
Д-р Аделина Начева
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Румен Батакчиев
д-р Румен Батакчиев
Пневмология и фтизиатрия
д-р Александрос Панайотидис
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
 Емилия Ивета Свиленова Иванова
Емилия Ивета Свиленова Иванова
Студент по дентална медицина
д-р Боряна  Чафадарова
1 2 3