Отделение по кардиология
Отделение по кардиология
4000, Пловдив, България, бул. България 234