Клиника по урология
Клиника по урология

Описание

Урологичната клиника в държавната многопрофилна болница "Пловдив" е сред водещите лечебни звена в Пловдив и в страната.

Разполага със сектори по обща урология, нефролитиаза, онкоурология и реанимация.

Има сключен договор с РЗОК-Пловдив по всички урологични клинични пътеки. Пациентите могат да се лекуват и срещу заплащане по утвърден от болницата ценоразпис.Клиниката по урология е единствената в МБАЛ „Пловдив”. Тя е сред водещите в страната и извършва всички видове лапароскопски урологични интервенции и операции, извънтелесно и ендоскопско разбиване на камъни, ортотопично заместване на пикочен мехур /трансплантация на пикочен мехур/ след премахването му. Те се правят и всички видове пластики и модерни операции в урологията.

Разполага с 50 легла, разпределени в 3 сектора, от които 7 са във ВИП стаи, а 3 са реанимационни.

Има собствена отлично оборудвана операционна, манипулационна и ехографски кабинет. Рзполага и с най-модерния в Пловдив екстрапорален литотриптор „Дорние”, който може да обслужва до 7 пациенти дневно.

В клиниката работят 10 лекари, от тях 7 са със специалност „Урология", а двама са със защитени докторати, има и 3-ма специализанти.

Пациентите се приемат след консултации в урологичния кабинет N 16, който работи от 7,30 до 13,30 на 1 ет. в болницата.

4000, Пловдив, България, бул. България 234