Отделение по неонатология
Отделение по неонатология

Описание

Неонатологично отделение при МБАЛ „Пловдив“ осъществява диагностика и лечение на новородени. В него постъпват деца от цялата Пловдивска област. Екипът е с дългогодишен опит и традиции в грижите за бебетата.

Отделението  по неонатология има утвърдена позиция в областта на неонатологията и е с висок публичен и професионален авторитет и с отлична оценка от последната акредитация.

Неонатологията на МБАЛ”Пловдив”извършва пълен обем дейности, свързани с диагностиката и лечението на новородени деца. За тази цел отделението разполага с всички необходими сектори, където организацията на работа е съобразена с тяхното предназначение.

ФИЗИОЛОГИЧЕН СЕКТОР

В него се настаняват здравите доносени новородени деца, които се наблюдават непрекъснато, проследява се послеродовата им адаптация, хранене, кърмене, хигиенни грижи, ваксиниране и др.

Майките усвояват ценни практически умения как да се грижат за детето си у дома и как да общуват с него. Разполага с 20 легла.

ИНТЕНЗИВЕН СЕКТОР

Разположен е в непосредствена близост до родилна зала, което позволява незабавно настаняване на новородените с отклонения от нормалните функции на дишане, сърдечно-съдова, неврологична дейност, с вродени инфекции, жълтеници и други болести, изискващи спешна диагноза и лечение.

Секторът разполага с 6 легла и с най-съвременна апаратура - респиратори, инкубатори, монитори, перфузори, фотолампи. Има възможност за лабораторни и рентгенологични изследвания, трансфонтанелна ехография и екип от високо компетентни специалисти.

СЕКТОР ЗА СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА НЕДОНОСЕНИ И РИСКОВИ НОВОРОДЕНИ

Той е единствен по рода си за цяла Пловдивска област. В него са разкрити 20 легла. Приемат се недоносени новородени със стабилни жизнени функции. За тях се полагат специални грижи, съобразени с физиологията на преждевременно родените и децата с ниско за възрастта тегло, осигурява се необходимия им топлинен комфорт, специфичен начин на хранене, специални млека за недоносени бебета, както и всички необходими изследвания, за установяване на отклонения и заболявания, характерни за тази група новородени деца, с цел провеждане на своевременно комплексно лечение. Секторът работи по приетата национална програма за диагностика и лечение на ретинопотията при недоносените новородени.

Към тази част от Неонатологично отделение са разкрити стаи тип ”Кенгуру”, където майките, желаещите да бъдат близо до децата си могат да постъпят.

Във всички сектори на отделението се спазва строг противоепидемичен режим, за предотвратяване на вътреболнични инфекции.

В консултативния кабинет на отделението ежедневно се извършват прегледи на новородени деца.

Прием на пациенти се осъществява 24 часа в денонощието. Той включва както родени в МБАЛ „Пловдив“ деца, така и новородени от други родилни заведения в града и региона.

ПЕРСОНАЛ:

В отделението работят 8 високо компетентни лекари,5 от които със специалност по неонатологияи всички със специалност по детски болести.Това позволява извършването на изключително разнообразни медицински дейности ипостигане на високи резултати. В тяхна помощ са 21 специалисти по здравни грижи и 6 санитари.

Отделението има непрекъсната връзка с другите структури на лечебното заведение. Налице е сигнализираща система за осигуряване на бърз контакт с медицински специалисти и лекари при възникнали спешни състояния.

Епикриза се издава на всяко дете при изписване от болницата, в нея се отбелязват проведените диагностично-терапевтични дейности.

От 2009 г. Неонатологично отделение при МБАЛ „Пловдив“ има подписано споразумение за сътрудничество с фондация „За нашите деца“ и с Дирекция „Социално подпомагане“-Пловдив. Чрез него институциитеобединяват усилията си в борбата срещу изоставянето на бебетата. Така те поддържат вярата, че семейната среда е най-важна за здравословното развитие на децата. Персоналът работи с родителите, когато те имат нужда от подкрепа,с което им помага да изпълняват ангажиментите си и да полагат необходимите грижи за децата си. Децата с увреждания имат същите права на подкрепа и закрила като останалите.

Благодарение на тази дейност до момента е предотвратено изоставянето на над 100 новородени деца.

4000, Пловдив, България, бул. България 234, ет.3 и 4
+35932905319463+35932906175