Последователи
д-р Лихнида Цинцовска
ас. Маргарита Панова
проф. Мария Панчовска
Сурай Шериф
Сурай Шериф
Студент по медицина
д-р Дарина Делгянска
Мария Събева
Мария Събева
Обща дентална медицина
д-р Елица Михайлова
д-р Жаклина Трендафилова Трендафилова