Отделение по урология
Отделение по урология

Описание

Отделението по урология към Многопрофилна болница „Св. Иван Рилски” в Пловдив предлага възможности за съвременна диагностика и лечение на различни урологични заболявания. Дейността се осъществява в два сектора – урологично звено с кабинети и с леглова база; операционен сектор с две зали и ОАИЛ.

Структура

Двете операционни зали са оборудвани според изискванията на Евростандарт-2013, който включва предзала, комуникативност между помещенията, възможност за преструктуриране от ендоурологични в отворени операционни. По този начин е постигнат оптимален обем от дейност – 3-4 отворени и 5-6 трансуретрални интервенции на ден. 

В ОАИЛ се осъществява 24-часово наблюдение на болните в ранния следоперативен период до тяхното стабилизиране. Осигурени са 7 реанимационни легла с монитори, перфузори, централно подаване на кислород и централна аспирация. Налични са 4 дихателни апарата за изкуствена вентилация при необходимост. 

Специалисти

Началник на отделението е д-р Валерий Дойчев  – лекар с над 30-годишен стаж в областта на урологията. Той ръководи екип от опитни специалисти с необходимата квалификация, анестезиолози, медицински сестри.

Апаратура

Техническата обезпеченост покрива т. нар. Златен стандарт, според който урологичното отделение трябва да разполага с пълен набор от апаратура за ендоурологична дейност, както и за оперативни интервенции в областта на коремната урологична хирургия – от операции за хидроцеле, сперматоцеле и варикоцеле до мащабни интервенции като простатектомии или цистектомии.

Осигурено е още оборудване за лечение на заболявания на горните пикочни пътища - за уретерореноскопия с възможности за контактна литотрипсия; както и зелен лазер с приспособленние за лазерна аблация. Модерната апаратура позволява да бъдат извършвани интервенции, които са максимално щадящи за пациентите, както и да съкрати техния болничен престой.  

За пациентите

Лечебната структура разполага с 20 легла, а условията за пациентите отговарят на всички съвременни изисквания. Стаите разполагат със собствен санитарен възел, оборудвани са с плазмен телевизор, а храната се осигурява чрез кетъринг. Отделението приема пациенти от цялата страна, работи с НЗОК, със застрахователни фондове, както и с частни пациенти. Осъществява се планов и спешен прием. 

4000, Пловдив, България, бул. Васил Левски 144