Първо вътрешно отделение

Първо вътрешно отделение

4000, Пловдив, бул. Никола Вапцаров 9