Първо вътрешно отделение

Първо вътрешно отделение

4000, Пловдив, България, бул. Никола Вапцаров 9