Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

4000, Пловдив, бул. Никола Вапцаров 9