Клиника по специална хирургия

Клиника по специална хирургия

4000, Пловдив, бул. Пещерско шосе 66