Клиника по специална хирургия

Клиника по специална хирургия

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66