Клиника по специална хирургия
Клиника по специална хирургия
4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66