Клиника по съдова хирургия

Клиника по съдова хирургия

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66