Клиника по съдова хирургия
Клиника по съдова хирургия
4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66