Описание

Диагностично консултативен център I - Пловдив е наследник на Първа градска поликлиника.

С богат опит и традиции ДКЦ І осигурява професионално медицинско обслужване.Високата квалификация и опитът на лекарите работещи в ДКЦ I Пловдив, съчетани с модерната диагностична и терапевтична апаратура,водят до  високо качество на медицинските услуги.