Описание

МБАЛ «Свети Мина» ЕООД - Пловдив е лечебно заведение с дългогодишна традиция и бъдеще в здравеопазването. Лечебното заведение разполага със съвременна медицинска техника, осигуряваща качество на диагностичния и лечебен процеси.

Предлагаме висококачествена диагностика и лечение на заболявания в областта на:

 • кардиология
 • ендокринология
 • гастроентерология
 • неврология
 • ревматология
 • нефрология
 • офталмологоия
 • оториноларингология
 • акушерство и гинекология
 • хирургия
 • педиатрия
 • физиотерапия и рехабилитация

Състои се от централна база, ул. Иван Вазов №59, и база на ул. Весела №5. Лечебното заведение разполага със следните отделения:

 • Отделение по образна диагностика
 • Клинична лаборатория
 • Микробиология
 • Патохистологична лаборатория
 • Отделение по вътрешни болести
 • Отделение по кардиология
 • Отделение по ревматология
 • Детско отделение
 • Хирургично отделение
 • Отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина
 • Отделение по акушерство и гинекология
 • Отделение по неонатология
 • Отделение за активно интензивно лечение