Описание

ДКЦ 6 е лечебно заведение за доболнична, специализирана медицинска помощ.Има сключен договор с НЗОК.

В сградата на ДКЦ 6 Пловдив се намират  рентгенологичен кабинет, където пациентите имат възможност да си направят изследвания с контраст , рентгенови снимки, оглед на скопия и клинична лаборатория, която извършва всички видове изследвания на кръв и урина.Издаване на медицински свидетелства и експертизи на временна и трайна неработоспособност.