За нас

„Уро Медикс” e първата в България частна специализирана урологична болница за активно лечение.

От май 2014 год в бoлницата функционира и отделение по нефрология."Уро Медикс" е разположена на 2-я и 3-я етаж в блок Б на Многопрофилна транспортна болница. 

В нея работи екип от висококвалифицирани специалисти, който с най-съвременни терапевтични методи оказва навременна и индивидуална помощ при различни урологични заболявания.

Лечебното заведение разполага с модерна операционна, собствен литотриптер и съвременна апаратура за диагностика и лечение на урологични и нефрологични заболявания. 

С разкриването на новото отделение по нефрология в болницата се постига всеобхватност в лечението на бъбречната патология. 

Пациентите са улеснени, защото тук се правят оперативни интервенции и се провежда консервативно лечение. Има възможност  и да се подготвят болни за диализа, защото„Уро Медикс“ има договор с частния хемодиализен център, разположен на територията на Транспортна болница.

Екипът има готовност чрез биопсии да уточнява имунни и автоимунни заболявания, които нанасят тежки поражения и водят до хронична бъбречна недостатъчност. Така цикълът в овладяване на бъбречните болести в лечебното заведение се затваря изцяло.