Последователи
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Елица Михайлова
Мюмюне Халил
д-р Станислава Сарийска
д-р Станислава Сарийска
Нервни болести / Неврология
д-р Светлозар Стратев
д-р Светлозар Стратев
Акушерство и гинекология
Розина Илязова
г-н Иван Шекерев
д-р Иван Зафиров
Аделина  Гуштерова
Аделина Гуштерова
Ортопедия и травматология
д-р Евелина  Дарабанова
д-р Евелина Дарабанова
Анестезиология и интензивно лечение
Борислава Е.
Борислава Е.
Анестезиология и интензивни грижи
доц. Владимир Гончев, дм
Цонка Гушмакова
Цонка Гушмакова
Студент по медицина
д-р Любо Цветанов
д-р Любо Цветанов
Вътрешни болести
д-р ИВОНА ПЕЧЕВА
д-р ИВОНА ПЕЧЕВА
Общопрактикуващ лекар
д-р Веселин Попов
д-р Христанка Трендафилова
д-р Димитър Стаматов
д-р Димитър Стаматов
Ортопедия и травматология
д-р Вяра Николова
д-р Вяра Николова
Общопрактикуващ лекар
1 2