Последователи
Анелия Димитрова
Ms. Dayana Marinova
Ms. Dayana Marinova
Лабораторна имунология
д-р Румяна Костадинова
д-р Румяна Костадинова
Общопрактикуващ лекар
г-н Стоян Тодоров
г-н Стоян Тодоров
Студент по медицина
д-р Maria Todorova Toncheva, дм
д-р Maria Todorova Toncheva, дм
Кожни и венерически болести
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Елица Михайлова
Мюмюне Халил
д-р Станислава Сарийска
д-р Станислава Сарийска
Нервни болести / Неврология
д-р Светлозар Стратев
д-р Светлозар Стратев
Акушерство и гинекология
Розина Илязова
д-р Иван Зафиров
д-р Евелина  Дарабанова
д-р Евелина Дарабанова
Анестезиология и интензивно лечение
Борислава Е.
Борислава Е.
Анестезиология и интензивни грижи
доц. Владимир Гончев, дм
1 2 3