Последователи
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Веселин  Илиев
д-р Веселин Илиев
Акушерство и гинекология
Екатерина Ламбева
Екатерина Ламбева
Студент по обществено здраве
д-р Цветомира Добрева
д-р Димитър Пашкулев
д-р Павлина Конукчиева
д-р Павлина Конукчиева
Физикална и рехабилитационна медицина
доц. Мария Александрова, дм
д-р Злателина Джендова
д-р Злателина Джендова
Образна диагностика
доц. Нели Стефанова Петрова, дм
доц. Нели Стефанова Петрова, дм
Нервни болести / Неврология
д-р Якуб  Фаиков Делиибрямов
д-р Ралица  Илиева
д-р Ралица Илиева
Клинична хематология