Отделение по нефрология и вътрешни болести

Отделение по нефрология и вътрешни болести

7000, Русе, България, ул. Независимост 2