Отделение по нефрология и вътрешни болести
Отделение по нефрология и вътрешни болести
7000, Русе, България, ул. Независимост 2