ІІІ отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
ІІІ отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
7000, Русе, България, ул. Независимост 2