ІІІ отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология

ІІІ отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология

7000, Русе, България, ул. Независимост 2