Отделение по неонатология

Отделение по неонатология

7000, Русе, България, ул. Независимост 2