Отделение по УНГ-болести
Отделение по УНГ-болести

Описание

В отделение по УНГ болести се извършват профилактика, лечебни дейности при свръхостри, остри, обострени хронични заболявания; травматични увреждания, нуждаещите се от оперативно лечение деца и възрастни със заболявания в областта на Ушно-носно-гърлените болести съгласно медицинските стандарти.

Извършват се следните високоспециализирани диагностични процедури и операции планово и по спешност:
- ларингостробоскопия; фибробронхоскопия; фиброепифарингориноскопия
- микроларингоскопия; микроотоскоаия
- микроларингохирургия
- слухоподобряващи операции
- операции, коригиращи носно дишане
- бронхоскопии; езофагоскопии
- бужиране при стеснения на хранопровода 
- аудиометрии; Тимпанометрии
- ехографско изследване на околоносни кухини
- изготвя протоколи за слухопротезиране
- операции за премахване на сливици при деца и възрастни
- операции, коригиращи носното дишане
- отстраняване на полипи и туморни образувания в носните кухини 
- операции за премахване изкривявания на носната преграда
- операции на ухо
- пластично възстановяване след травма на тъпанчева мембрана
- оперативно лечение на серозни отити със и без поставяне на вентилационни тръбички
- оперативно отстраняване на туморни образувания от ушите, носа и гърлото
- оперативно лечение при възпалителни заболявания в ушите, носа и гърлото
- лечение на намален слух и шум в ушите
- лечение на остри и хронични синуити
7000, Русе, България, Ул.Независимост 2
+35982887463