Отделение по очни болести
Отделение по очни болести
7000, Русе, България, ул. Независимост 2