Отделение по очни болести

Отделение по очни болести

7000, Русе, България, ул. Независимост 2