Отделение по обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия
Отделение по обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия

Описание

В отделението работят 17 лекари, включително началник отделение. От тях 13 са с придобита специалност “Хирургия”, един с втора специалност "Детска хирургия". Осем са с допълнителна квалификация по "Лапароскопска хирургия". Началник на отделението е д-р Симеон Симеонов.

Структура
• Отделението се състои от следните структурни звена:
- звено по обща хирургия с 36 легла
- звено по гнойно-септична хирургия с 5 легла
- звено по детска хирургия със 7 легла
- звено по еднодневна хирургия 2 легла
- диагностично-консултативен кабинет
- кабинет по ултразвукова диагностика
- мамологичен кабинет с видеозон
Капацитет
• Има 32 болнични стаи с общо 50 легла, разположени по едно, две или три в стая, всяка от които е със самостоятелен санитарен възел, телевизор, достъп до интернет, сигнална система.
• Диагностично-консултативния кабинет е разположен на третия етаж и работи всеки ден от 12.00 до 13.00 ч. с амбулаторни пациенти.
Профил
• В отделението се лекуват свръхостри, остри, обострени-хронични хирургични заболявания, травматични увреждания, независимо дали се нуждаят от консервативно или оперативно лечение, извършват се диагностично-лечебни дейности при пациенти със спешно състояние. 
• Извършва се оперативно лечение с всякакъв обем и сложност на всички заболявания на гастроинтестиналната система, жлъчно-чернодробната система, далака, ретроперитонеалното пространство, щитовидната, надбъбречните и млечните жлези, коремната стена, ануса и перианалното пространство и други органи и ситеми. 
• В отделението се прилагат световно признати диагностични и хирургични методи при лечение на заболяванията.
• Използват се както конвенционални /отворени/, така и лапароскопски /безкръвни/ оперативни методики.
• В звеното по еднодневна хирургия се осъществяват оперативни интервенции, заедно с необходимите изследвания в рамките на един работен ден, което е огромно предимство в днешното натоварено ежедневие.
• операции на хемороиди и анални фисури със система LigaShure.
Екип
• В отделението работят 17 лекари, включително началник отделение. От тях 13 са с придобита специалност “Хирургия”, един с втора специалност "Детска хирургия". Осем са с допълнителна квалификация по "Лапароскопска хирургия".
• Началник на отделението е д-р Симеон Симеонов.
Контакти
• Телефони:
- началник отделение - (082)887438; мобилен - (087)8385009
- лекарски кабинет - (082)887 439;мобилен-(087)8385011
- кабинет медицински сестри - (082)887437 и 887440

7000, Русе, България, Ул.Независимост 2
+35982887438