Отделение по ортопедия и травматология.
Отделение по ортопедия и травматология.

Описание

• Отделението по ортопедия и травматология е разположено на два етажа - V и VІ в новия блок на МБАЛ-Русе-АД. • В отделението има обособени болнични стаи за детска ортопедия и травматология и гнойно-септична хирургия.
7000, Русе, България, Независимост 2
+35982887446