Отделение по нефрология и вътрешни болести

Отделение по нефрология и вътрешни болести

7000, Русе, ул. Независимост 2