За нас

КОЦ Русе е основан през 1952 г. като диспансер за онкологични заболявания, а от 2010 г. става комплексен онкологичен център.

Основна задача на специализираното лечебно заведение е активно да издирва, диагностицира, регистрира, лекува и наблюдава пациенти с предракови и ракови заболявания.

То обслужва основно областите Русе, Разград и Силистра, но приема и пациенти от цялата страна.КОЦ Русе е основан през 1952 г. като диспансер за онкологични заболявания, а от 2010 г. става комплексен онкологичен център.

Основна задача на специализираното лечебно заведение е активно да издирва, диагностицира, регистрира, лекува и наблюдава пациенти с предракови и ракови заболявания.

То обслужва основно областите Русе, Разград и Силистра, но приема и пациенти от цялата страна.

Управител на онкологичния център е д-р Камен Кожухаров.

Персоналът на лечебното заведение е 183 души, от които 41 лекари, 93 сестри, 32 санитари и 10 души висш немедицински персонал.

На диспансерно наблюдение се водят около 16 000 пациенти. Ежегодно се регистрират около 2000 нови болни. Броят им нараства, което кореспондира с демографското застаряване на населението и увеличаване на рисковите фактори.

В структурата на специализираното лечебно заведение влизат Диагностично-консултативен блок, стационар и болнична аптека.

КОЦ Русе разполага с модерно отделение по клинична патология, мамографска апаратура, извършва радиоизотопна диагностика, включително радиоимунология, в структурата му действат също така клинична лаборатория, консултативно-диагностични кабинети.

В отделението по лъчелечение вече работят линеен ускорител, нов рентгенов апарат за повърхностна рентгенова терапия и нов 20-срезов скенер, закупени по програмата за регионално развитие на общините.

КОЦ Русе е един от малкото онкологични центрове у нас, в които работи отделение по палиативни грижи. То разполага с 30 места за настаняване, а в него работят трима лекари, 8 медицински сестри и 6 санитари.

КОЦ - Русе създаде публикация
2015
Онкодиспансерите се вдигат - Русе,  Шумен и  Пловдив заплашват с простест пред парламента
Онкодиспансерите се вдигат - Русе, Шумен и Пловдив заплашват с простест пред парламента

Стотици лекари и медицински сестри в Русе и Шумен излязоха на протест срещу предвиденото от здрав...

Публикации

Онкодиспансерите се вдигат - Русе,  Шумен и  Пловдив заплашват с простест пред парламента
Онкодиспансерите се вдигат - Русе, Шумен и Пловдив...
Публикация