Отделение по нефрология 1
Отделение по нефрология 1

Описание

Отделението предлага качествена диагностика и лечебна дейност в област "Нефрология". Извършва дейности по клинични пътеки по договор с НЗОК.

Отделението предлага качествена диагностика и лечебна дейност в област "Нефрология". Извършва дейности по клинични пътеки по договор с НЗОК.

В отделението работи квалифициран персонал от специалисти по нефрология, вътрешни болести и здравни грижи, който осигурява високо качество на лечение и здравните грижи за пациентите.

Отделението е база за следдипломна квалификация по нефрология за лекарите от областта, както и на специалисти по здравни грижи.

В нефрологичното отделение се извършва ехографска диагностика и своевременно лечение на болестите на отделителната система. Осъществява се превенция на хроничната и остра бъбречна недостатъчност, както и подготовка на болните за хемодиализно лечение.

 

Приемът в отделението се осъществява в планов порядък, чрез Приемно-консултативния кабинет от 10:30 до 12:30 ч. всеки ден, от понеделник до петък включително, а в останалото време - чрез Центъра за спешна медицинска помощ.

Лекарите от отделението оказват консултативна помощ на останалите стационарни отделения, на ПКО и на ЦСМП, както и ползват консултативна помощ от специалисти от другите отделения в МБАЛ, а когато е необходимо - и от специалисти от медицински институти.

Началник отделение:

  • Д-р Георги Костов - специалист по нефрология и вътрешни болести
  • Д-р Мария Николова - специалист по нефрология и вътрешни болести

Старша мед. сестра:

  • Галина Георгиева - магистър по "Управление на здравните грижи" и магистър по "Обществено здравеопазване"

Телефон: 044 / 611 818; 044/ 611 847; 0886 57 70 03

8800, Сливен, България, ул.Христо Ботев 1
+35944611818